Rectorenpaleis

Het paleis heeft Gotische, Barokke en Renaissancistische bouwstijlkenmerken en huisvest vandaag de dag een museum. Oorspronkelijk was het een verdedigingsbouwwerk. In 1435 werd het door brand verwoest en vervolgens herbouwd, door Onofrio della Cava en Pietro di Martino, als paleis waar de rector zetelde. Vervolgens raakte het gebouw wederom beschadigd. Ditmaal door een explosie van buskruit in 1463. Het gebouw werd opnieuw gereconstrueerd maar had meerdere malen te kampen met de beschadigende effecten van aardbevingen die optraden.